14.06.2018 – Seminarium w instytucie IMDEA – Madryt, Hiszpania. Promocja projektu 3DSPEC.

Rezultaty projektu 3DSPEC zostały przedstawione przez IBV podczas seminarium w druku 3D. Projekt był jednym z tematów omówionych podczas prezentacji „Technologie druku 3D, nowe możliwości dla spersonalizowanych produktów i usług w chirurgii ortopedycznej i traumatologii” (hiszp. Tecnologías de impresión 3D, nuevas posibilidades de productos a medida y servicios para COT).

Instytut IMEDA* (http://www.imdea.org/presentation), a dokładniej sieć instytutów IMDEA została utwrzona w ramach regionalnego planu badan i innowacji dla społeczności Madrytu (‘IV Regional Scientific Investigation and Technology Innovation Plan’ - PRICIT 2005-2008). Celem IMDEA jest zaspokojenie potrzeb tej społeczności poprzez badania, rozwój i innowacje.

*akronim dla Madrid Institute of Advanced Studies, czyli Madryckiego Instytutu Zaawansowanych Badań

Zdarzenie zostało zapowiedziane:

  • na stronie internetowej IMDEA:

https://materials.imdea.org/eventos/

https://materials.imdea.org/evento/seminar-of-carlos-m-atienza-from-the-biomechanics-institute-of-valencia-entitle-3d-printing-technologies-new-possibilities-for-customized-products-and-services-for-toc-at-1200/

  • na stronie internetowej IBV

http://www.biomecanicamente.org/otri/ongoing-projects/item/1212-tecnologias-de-impresion-3d-nuevas-posibilidades-de-productos-a-medida-y-servicios-para-cot.html