18.09.2018 – Spotkanie projektowe w IBV – Walencja, Hiszpania

Konsorcjum projektu 3DSPEC spotkało się w siedzibie IBV, aby przedyskutować aktualny stan realizacji projektu oraz aby dokonać uzgodnień i podjąć decyzje niezbędne dla realizacji przyszłych działań w ramach projektu.

Odbyło się również spotkanie Steering Committee (Komitet Sterujący) oraz Quality Committee (Komitet ds. Jakości), czyli dwóch organów zarządczych w ramach projektu.

Informacja na temat spotkania wraz z opisem i promocją rezultatów projektu została zamieszczona na portalach: