04.06.2019 -- Spotkanie projektowe -- KOMAG, Gliwice

Konsorcjum projektu 3DSPEC spotkało się w siedzibie KOMAGu w dn. 4 czerwca 2019. Było to ostatnie spotkanie partnerów projektowych. Omówiono dotychczasowe, bieżące i przyszłe działania w ramach projektu. Odbyło się także członków Steering Committee (Komitet Sterujący) oraz Quality Committee (Komitet ds. Jakości).