08.03.2017 - 3DSPEC PROJECT INTERMEDIATE PROGRESS MEETING 1 – widekonferencja.

Konsorcjum projektu 3DSPEC zorganizowało wideokonferencję, podczas której omówiono następujące kwestie: postęp realizacji projektu w zakresie obecnie prowadzonych zadań, finanse, zarządzanie jakością, upowszechnianie wyników projektu, a także nadchodzące zdarzenia i kolejne kroki, jakie należy wykonać. Spotkanie zostało zorganizowane i poprowadzone przez KOMAG.

Agenda spotkania: