05.07.2017 – Seminarium szkoleniowe zorganizowane w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG -- Gliwice. Prezentacja założeń projektu.

 

Uczestnicy seminarium mieli możliwość zapoznania się z informacjami dotyczącymi celu oraz przyszłych rezultatów projektu 3DSPEC zamieszczonymi na roll-upie.