23.03.2017 – Warsztaty dla firm z sektora „zdrowia i jakości życia” – Walencja, Hiszpania. Promocja projektu 3DSPEC.

Warsztaty zostały zorganizowane przez IBV (Instituto de Biomecanica de Valencia, tłum. pol.: Instytut Biomechaniki w Walencji) oraz CVIDA (Asociacion para el Cuidado de la Calidad de Vida, tłum. pol.: Stowarzyszenie Na Rzecz Jakości Życia) dla firm, których działalność wiąże się z ochroną zdrowia oraz podnoszeniem jakości życia.