03-05.10.2017 – Konferencja IN(3D)DUSTRY 2017 -- Centrum wystawowo-biznesowe Fira de Barcelona, Barcelona, Hiszpania. Promocja projektu.

 

Wystąpienie przedstawiciela EXOVITE (partner w projekcie 3DSPEC)

Konferencja IN(3D)DUSTRY From Needs To Solutions (od potrzeb do rozwiązań) jest organizowana corocznie. Jest to jedna z największych konferencji poświęconych zagadnieniom druku 3D. Jej głównym celem jest umożliwienie, by rozwiązania powstające w zakresie druku 3D zaspokoiły rzeczywiste potrzeby przemysłu. Zakładanymi korzyściami są:

- przyspieszenie innowacji dzięki upowszechnianiu informacji o potrzebach przedsiębiorstw i ułatwieniu opracowania odpowiednich rozwiązań przez przemysł druku 3D,

- promowanie druku 3D poprzez prezentację przykładów zastosowania tej technologii, w tym opracowanych innowacji, które przyczyniły się do sukcesu firm;  w szczególności istotne jest dotarcie do osób i organów decyzyjnych w poszczególnych przemysłach,

- szerokie upowszechnienie technologii druku 3D w przemyśle, dzięki wykorzystaniu działań marketingowych organizowanych w ramach konferencji.

IN(3D)DUSTRY 2017 odbyło się w ramach „Barcelona Industry Week” (Tygodnia Przemysłu zorganizowanego w Barcelonie) – więcej informacji na ten temat jest dostępnych na stronie: http://www.barcelonaindustry.es/en/ (w języku angielskim).

Konferencja IN(3D)DUSTRY jest opisana na stronie http://www.in3dustry.com/en/home (w języku angielskim).

Program konferencji: http://emma.events/site/programme/?a=IN3DUSTRY2017#