29.11.2016 - 3DSPEC Project Kick-off Meeting - KOMAG, Gliwice. Spotkanie inaugurujące realizację projektu 3DSPEC.

Konsorcjum projektu 3DSPEC zebrało się na spotkaniu inaugurującym, zorganizowanym i poprowadzonym przez koordynatora projektu – KOMAG, w jego siedzibie.


W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele z KOMAG-u, PCKZiU, IBV, EXOVITE i SCV. Przedyskutowano główne zagadnienia dotyczące projektu, takie jak: cel, zakres i planowany przebieg realizacji. Omówiono również kwestie finansowe, administracyjne oraz zarządzanie projektem.

Opis konsorcjum dostępny jest w zakładce „PARTNERZY”.

GALERIA