04-08.12.2017 – Szkolenie uczestników projektu zorganizowane przez PCKZiU -- Wodzisław Śląski, Rogów.

Podczas wydarzenia przedstawiciele KOMAG-u i SCV uczestniczyli w warsztatach podczas których pozyskali nowe doświadczenia w zakresie technologii druku 3D. Zrealizowano także wizytę w firmie PREVAC z Rogowa, która specjalizuje się w rozwiązaniach dotyczących wysokiej próżni.

Na potrzeby realizacji założonych działań jedno z pomieszczeń w PCKZiU przeobrażono w “lokalne centrum montażu drukarek 3D”.

Założono, że zmontowane zostaną następujące drukarki:

  • drukarka z jedną dyszą typu Cartesian firmy PRUSA – zestaw do samodzielnego montażu,
  • drukarka z jedną dyszą typu Delta firmy ANYCUBIC – zestaw do samodzielnego montażu,
  • drukarka z jedną dyszą typu Cartesian – samodzielna konstrukcja i montaż
  • drukarka z trzema dyszami typu Cartesian – samodzielna konstrukcja i montaż.

Wszystkie drukarki z powodzeniem zmontowano i przetestowano – wykonano próbne wydruki 3D.

Podczas warsztatów uczestnicy nie tylko podzielili się dobrymi praktykami dotyczącymi montażu drukarek 3D oraz wypracowali nowe, ale także omówili związane z montażem problemy (napotkane podczas warsztatów lub przez przeszłości).

Podczas wydarzenia zadbano także o promocję przyszłych wyników projektu (ang. dissemination). Warsztaty odwiedzili uczniowie z klas mechanicznych i mechatronicznych, jak również reprezentanci z instytucji z Portugalii, Włoch i Turcji, którzy współpracują z PCKZiU w ramach projektów: RoboIP i Learning Beauty.

Informacja na temat nadchodzącego szkoleniowego spotkania partnerów projektu była rozpowszechniania różnymi kanałami, między innymi:

  • podczas dni otwartych zorganizowanych w PCKZiU w listopadzie 2017.

Całe wydarzenie było na bieżąco relacjonowane na profilu Facebook projektu 3DSPEC: https://www.facebook.com/3dspec/.

Artykuł na temat wydarzenia po jego zakończeniu został opublikowany na stronie internetowej PCKZiU: http://pckziu.wodzislaw.pl/index.php/2017/12/12/wydrukowana-jakosc-edukacyjna-czyli-uczestnicy-projektu-3dspec-ucza-sie-drukuja/.

Zobacz galerię fotograficzną z tego wydarzenia.

  • warsztaty partnerów projektu 3DSPEC w montażu drukarek 3D

  • wizyta w firmie PREVAC

  • goście odwiedzający warsztaty partnerów projektu 3DSPEC w montażu drukarek 3D

  • drukarki 3D zmontowane i przetestowane podczas warsztatów