Tytuł projektu: Specjalista w dziedzinie druku 3D - specjalistyczne szkolenie w zakresie zastosowania technologii druku 3D wraz z praktycznym wykorzystaniem
zdobytej wiedzy

Akronim: 3DSPEC
Nr umowy: 2016-1-PL01-KA202-026335
Cel projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie do praktyki kursu online na temat możliwości wykorzystania technologii druku 3D w takich zastosowaniach, jak: projektowanie, edukacja oraz ochrona zdrowia. Kurs będzie opracowany w 4 językach: angielskim, hiszpańskim, polskim i słoweńskim.
W ramach projektu powstaną także centrum druku 3D oraz platforma do zlecania wydruku 3D, pozwalające na przetestowanie zdobytej wiedzy na rzeczywistych przykładach.

Okres realizacji: 3 lata, wrzesień 2016 – sierpień 2019.

Koordynator projektu:

komag
pckziu ibv scv exovite