09-14.04.2018 -- Szkolenie uczestników projektu zorganizowane przez PCKZiU -- Velenje, Slovenj Gradec.

Organizatorem i gospodarzem szkolenia było SCV. Uczestniczyli w nim przedstawiciele KOMAGu i PCKZiU. Działania szkoleniowe odbyły się w siedzibie SCV w Velenje oraz na Wydziale Technologii Polimerów w Slovenj Gradec.

Dla wzbogacenia wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia w zakresie druku 3D oraz skanowania 3D, zrealizowane zostały prezentacje oraz warsztaty.

Uczestnicy szkolenia w praktyce przećwiczyli procedure “od skanowania 3D, poprzez druk 3D, do odlewania obiektów”. Zrealizowali następujące kroki:

  • skanowanie 3D twarzy oraz innych obiektów dla utworzenia ich modeli 3D,
  • zastosowanie modeli 3D obiektów do ich wytworzenia w technologii druku 3D,
  • zastosowanie wydrukowanych obiektów do wytworzenia form, które następnie zostaną wykorzystane do wytworzenia kolejnych egzemplarzy tych obiektów,
  • odlewanie pierwotnie zeskanowanych obiektów w utworzonych w tym celu formach.

Szkolenie zostało zrelacjonowane: