21.09.2017 – Spotkanie projektowe w SCV -- Velenje, Słowenia.

 

Konsorcjum projektu 3DSPEC zebrało się na spotkaniu zorganizowanym u partnera projektowego Šolski center Velenje.

Omówiono postępy w realizacji projektu. Dokonano przeglądu aktualnej sytuacji oraz dokonano uzgodnień w zakresie zadań i działań, które mają zostać zrealizowane w najbliższej przyszłości. 

Odbyło się także spotkania dwóch organów zarządczych wyodrębnionych w ramach konsorcjum Steering Committee (Komitet Sterujący) oraz Quality Committee  (Komitet ds. Jakości). 

Generalny wniosek ze spotkania jest taki, że realizacja projektu 3DSPEC przebiega zgodnie z założeniami.