11-12.05.2017 – Konkres SOTOCAV -- Szpital Hospital General Universitario de Alicante, Alicante, Hiszpania. Promocja projektu 3DSPEC. 

 

Konkres SOTOCAV jest corocznie organizowany przez The Valencian Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology (pol.: Towarzystwo Chirurgii Ortopedycznej i Traumatologii w Walencji). Konkres odbył w szpitalu Hospital General Universitario de Alicante (szpital uniewersytecki). W konkresie uczestniczyło IBV – przedstawiciel wygłosił referat  na temat zastosowania technologii druku 3D – EBM w chirurgii ortopedycznej i traumatologii. Ponadto rozdawane były egzemplarze 1. numeru biuletynu projektu 3DSPEC.

Informacje na temat tego zdarzenia są dostępne na stronach (w jęz. hiszpańskim):

http://www.opccongress.com/sotocav2017/

http://www.opccongress.com/sotocav2017/programa.html